Zorg voor elkaar

Wat we op zondag vieren en zingen, dat proberen we door de week handen en voeten te geven: zorg voor elkaar, zorg voor mensen in nood, hier maar ook wereldwijd. Maar ook open staan voor de achtergronden voor die noden en problemen hoort bij onze taak. Het gaat daarmee om hulp én solidariteit.