Werkgroepen

De leden van de werkgroepen hebben specifieke taken op zich genomen. Zij inspireren elkaar en zorgen ervoor dat ze over relevante informatie beschikken om hun taak uit te kunnen voeren. Zij werken binnen de speelruimte van het vastgestelde beleid van de pastorale eenheid.