Wie zijn wij en wat willen wij?

De parochie wil een gemeenschap zijn van mensen, die in Jezus Christus met elkaar verbonden zijn. Mensen waaraan u zou moeten kunnen zien en voelen dat ze bij Hem horen. Daarom proberen we elke dag en de hele dag door met en vanuit Christus te leven.

CKLogo2019M1In dienst van God
We willen samen in dienst staan van God. Met als hoogtepunt de viering van de eucharistie. Die verbindt ons op een speciale manier met Jezus Christus en met de katholieke kerk wereldwijd. Ook andere vormen van gebedsdiensten helpen ons te ontdekken en te ervaren hoe God midden onder ons woont en leeft.

Er zijn voor elkaar
Broeders en zusters willen we zijn voor elkaar. Samen optrekken als één familie, waarin we ons veilig en geborgen voelen. De parochie biedt iedereen, jong en oud, volop mogelijkheid om vertrouwd te worden met de rijkdom van de bijbel en het concrete leven binnen de katholieke kerk.

In dienst van de samenleving
Dat we bij Christus horen, laten we ook blijken wanneer we ons samen en ieder voor zich inzetten voor de samenleving van Veldhoven en Meerhoven. Vooral voor de mensen die in nood verkeren. We doen dat in een open dialoog. We hopen dat medemensen daarmee zien wat het Evangelie concreet inhoudt. Dat ze zo, door onze handen en ogen en oren, zien dat Jezus Christus het hart van onze gemeenschap is.