Parochiebijdrage

Parochiebijdrage2014Onze parochie vraagt ieder jaar aan de parochianen hun financiële steun om de noodzakelijke uitgaven te kunnen doen.
We proberen voor het komende jaar vast te stellen welke uitgaven er gedaan moeten worden. Hierbij wordt rekening gehouden met bepaalde vaste kosten, maar ook met kosten die voortkomen uit noodzakelijk onderhoud dat niet ieder jaar plaatsvindt. Maar ieder jaar is er altijd wel iets aan onderhoud toe !

Een parochie heeft vaak meerdere soorten inkomsten; denk hierbij aan stipendia bij vieringen, zendapparatuur in de torens enz.
Maar het grootste deel van de inkomsten moet toch uit de jaarlijkse bijdragen van de parochianen komen en u bent één van die parochianen.

Voor uw parochiebijdrage kunt u een speciaal formulier downloaden en
printen.

Machtig de parochie
Wanneer u uw bank machtigt om uw parochiebijdrage aan ons over te maken, geeft ons dat extra bankkosten en we moeten die betalingen met de hand verwerken.
Wanneer u ons machtigt (via bovengenoemd formulier), zijn de kosten minimaal en gaat de verwerking automatisch. Die machtiging kunt u met één telefoontje of mailtje stopzetten en u kunt zelfs binnen 56 dagen een reeds overgemaakt bedrag door uw bank terug laten storten.