Bidden

Aanbidding van het Heilig Sacrament
Christus Koningkerk: in de Mariakapel elke donderdag om 18.15 uur

Rozenkransgebed
Christus Koningkerk: in de Mariakapel elke donderdag om 18.30 uur
Christus Koningkerk: Laatste disndag in de maand na de eucharistieviering van 19.00 uur. 
Voor de bescherming van het ongeboren leven en de heiliging van het leven. 

In deze mei maand (2023) wordt vóór alle doordeweekse vieringen en die van zaterdagochtend  9.00 uur het rozenhoedje gebeden.
Aanvang een half uur voor de viering.

Openstelling Mariakapel
H.Caeciliakerk: dagelijks van 9.00 - 17.00 uur (ingang linkerzijde)
H.Willibrorduskerk: dagelijks van 9.00 - 19.00 uur zomertijd en 17.00 uur wintertijd
(ingang zijde parkeerterrein)
Christus Koningkerk: maandag t/m zaterdag van 9.00 - 19.30 uur,
zondag van 9.00 - 17.00 uur