Vormsel

Vormsel2016 001M In het sacrament van het vormsel ontvangen jongeren de bijzondere hulp van de Heilige Geest. Hij is de levensadem die hen helpt in het leven van iedere dag hun geloof te beleven en daarvoor uit te komen. De Geest geeft hun de kracht en de moed om vanuit dat geloof hun plaats in de samenleving in te nemen.

Als een kind zich laat vormen kiest het ervoor een volwaardig lid van de katholieke kerkgemeenschap te worden.

Vormsel in 2024
Er zijn informatieavonden geweest over de voorbereiding op communie en Vormsel. 
D
e aanmelding is na 10 oktober 2023 gesloten.

Op de website van www.bewustkatholiek.nl vindt u een filmpje over het sacrament van het Vormsel.