Christus Koning

De Christus Koningkerk staat in het hart van Meerveldhoven en is tevens de parochiekerk.

Panoramafoto kerk Christus Koning

Panoramafoto kapel Onze Lieve Vrouw ter Eik

Heiligenbeelden in deze kerk