Speciaal voor de kinderen

Binnen de parochie Chistus Koning zijn er diverse activiteiten voor kinderen en tieners.

Kinderkerk
Een samenkomen, onder begeleiding, in de kerk voor kinderen waarbij van alles te doen is: verhalen luisteren, liedjes zingen, knutselen, bouwen, …Een en ander is aangepast aan de kinderen en aan de agenda van het kerkelijk jaar.

Kindernevendienst
Tijdens een aantal eucharistievieringen zijn er tegelijk aparte bijeenkomsten voor de kinderen. Hierin krijgen ze de Bijbel op hun eigen niveau te horen. Deze verhalen worden met ze besproken en verwerkt in een knutselwerkje.

Kleuter kerstviering
Op kerstavond zijn er vieringen waarin het verhaal van de geboorte van Jezus op een bijzondere manier aan de kleuters verteld wordt.

Gezinsviering Kerst
Kinderen van de basisschool en hun ouders vieren op kerstavond de komst van de Messias.

Palmpasen viering
Viering van de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. Met Palmpasenstokken!

Kruisweg
Vormelingen van Christus Koning staan stil bij het lijden van Jezus en anderen in onze wereld .

Kinder-Paaswake
In het donker komt het nieuwe licht: kinderen en hun ouders vieren met oude rituelen de Verrijzenis van Jezus 

Pinksterviering
Viering op zaterdagavond over de komst van de heilige Geest met vormelingen en jongeren.

Afsluiting schooljaar
Een viering als afsluiting van het schooljaar en het begin van de vakantie.

Eerste-Communie vieringen
Dit zijn een serie vieringen rond het voor de eerste keer ontvangen van het Lichaam-brood van Jezus.

Vormselviering
Tijdens deze viering vol geestkracht ontvangen de jongeren van groep 8 het Heilig Vormsel.

Rock Solid
Voor de jongeren in klas 1, 2 en 3 van de middelbare school is dit de mogelijkheid om samen met de kinderen van de protestantse Immanuël-kerk hun geloof te verdiepen. Enthousiast en soms een tikkeltje gestoord bezig zijn met wat er met je gebeurt en hoe God daar een rol in speelt. Elke tweede zaterdagavond van de maand.