Preek van de week

Preek weekend 21-22 april 2018  4B Joh. 10, 11-18

Broeders en zusters in Christus:

Op de vierde zondag van Pasen horen we in het Evangelie ieder jaar de parabel van de goede herder. We denken meteen aan roepingenzondag, aan het herders ambt in de kerk. Maar we leven in de paastijd en de kerk heeft deze lezing in de paastijd geplaatst om ook het Paasmysterie in deze evangelielezing te laten weerklinken.

Jezus noemt zichzelf de goede herder en stelt zichzelf tegenover de huurling. Een huurling wordt ingeroepen als de herder de kudde door overmacht niet kan weiden bv. door ziekte. Maar de schapen kennen de huurling niet en volgen hem niet. De schapen herkennen de stem van de herder en zij volgen hem. Daarom gaat de herder voor de kudde uit en de schapen volgen hem. De herder kent zijn schapen en de schapen kennen hem. De huurling kent de schapen niet, zij zijn voor hem allemaal hetzelfde.

De herder kent ieder schaap afzonderlijk en heeft dus ieder schaap lief. De herder heeft hart voor heel zijn kudde.  De huurling doet alleen het werk, waar hij voor is ingehuurd. Komt er gevaar dan is de huurling weg. Hij denkt: De herder zoekt het zelf maar uit, hij lost de problemen zelf maar op, daar ben ik niet voor ingehuurd.

Jezus zegt: Ik ben de goede herder. Waarom is Hij de goede herder? Zijn andere herders dan geen goede herders? De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Dat is mooi, edelmoedig, maar, zo denk ik dan, dan is de herder dood en zijn de schapen ook zonder herder en raakt de kudde alsnog verstrooit en gaat verloren. Waar blijf je met je goede herderschap? Maar hier komen wij bij het Paasmysterie van Christus en de diepgang van dit evangelie. 

Jezus, Gods Zoon, Hij staat als herder in dienst van de Vader. De schapen die Jezus weidt is de kudde van de Vader, dat zijn wij. De Vader kent de schapen, de Vader kent ons, Hij kent ieder van ons, wij zijn allen door Hem bemind. Jezus, op zijn beurt, bemint als herder de kudde zoals de Vader die bemint. Of zoals Jezus het een beetje omslachtig zegt: Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en ik de Vader ken. Jezus is van de Vader uitgegaan om ons bij de Vader terug te brengen, wij die verloren liepen en tot ondergang gedoemd waren.

Jezus, de goede herder, geeft zijn leven voor de schapen. Hij sterft voor ons aan het kruis. Door te sterven daalt Jezus af in het dodenrijk, de nederdaling ter helle, om de zielen die gevangen zaten in de macht van Satan te verlossen en hen over te brengen naar het Koninkrijk van de Vader. Daarom geeft Hij zijn leven. Daarin gaat Hij voorop. Van daaruit voert Hij ons, als de goede herder, naar het Koninkrijk van de Vader. Dan gaat in vervulling wat Johannes zegt in de tweede lezing: Wij zijn kinderen van God en wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar wij weten dat, wanneer het geopenbaard wordt, wij aan Hem gelijk zullen zijn omdat wij Hem zien zoals Hij is.

Bij niemand anders zegt Petrus in de eerste lezing: is redding te vinden en geen andere Naam onder de hemel is aan mensen gegeven waarin wij gered zijn. Jezus sterft als de goede herder om ons het leven binnen te brengen. Zo laat Hij zien dat Hij macht heeft om het leven te geven en het weer terug te nemen. Als de kerk nu van deze zondag roepingenzondag gemaakt heeft, dan is dat om alle mensen aan te sporen herder te zijn zoals Jezus Christus herder is: ouders voor hun kinderen, leraren voor hun leerlingen, artsen en verpleegkundigen  voor hun zieken,  priesters voor de kerk enz.

Maar toch willen wij deze zondag bijzonder bidden dat ook in onze tijd jonge mensen de roepstem van Christus verstaan om in zijn dienst te treden als herder van de kerk, voor de redding van de zielen. Zonder priester kan er geen kerk zijn. Bidt om nieuwe roepingen. De nood aan priesters is groot. Wij ervaren dat in onze eigen parochie. Maar als wij God niet bidden om priesters, die de plaats van Jezus Christus willen bekleden, waarom zou Hij ons dan priesters geven?

En de nood is groot. Er lopen veel mensen als verloren schapen rond, die de weg naar de hemel kwijt zijn. En er is geen herder die hen weidt. Moge ook onze parochie nieuwe priesters voortbrengen. Amen