Preek van de week

Preek weekend 1-2 augustus, 18e zondag in het jaar (A)  Mt.14:13-21

Zusters en Broeders in christus,

Eten en drinken zijn voor de mens levensnoodzakelijk.  Zonder eten en drinken ga je dood. Geen wonder dat de eerste zorg van iedere mens zijn dagelijks brood is. Maar als het daarbij blijft, dus als de mens niets anders doet dan zich bekommeren om zijn dagelijks brood  dan zit het fout. Brood stilt alleen maar de eerste honger, de puur lichamelijke honger.  Daarom vraagt God aan de mensen bij de profeet Jesaja: "Wat geeft gij uw geld, voor iets dat geen brood is?  Wat geeft gij uw arbeid, voor iets dat niet voedt?"  Immers de geestelijke honger blijft, als je alleen maar brood eet. En God nodigt dan iedere mens uit om die geestelijke honger bij Hem te stillen. "Luistert naar Mij, dan eet ge wat goed is, dan verzadigt gij u aan heerlijke spijs. " Gods woord, dat is het echte brood, het brood van het echte leven. Er staat: "Neigt uw oor" naar dat woord, "Luistert en gij zult leven", Het woord "brood" in de bijbel  heeft altijd een dubbele betekenis. Ten eerste: het brood dat we uit Gods hand ontvangen voor ons lichamelijk leven. Ten tweede: het brood van zijn woord dat we ontvangen voor ons geestelijk leven. Dat is het brood en het woord dat we helemaal in ons op moeten nemen om de lichamelijke dood te overwinnen, die het gewone brood uiteindelijk niet kan verhinderen. Gods Woord wordt met brood vergeleken,  omdat je het net als gewoon brood helemaal in je op moet nemen.  Het moet een stuk van jezelf worden;  het moet de kracht zijn van waaruit je leeft. Daarom is in het nieuwe testament het broodwonder ook zo'n belangrijk verhaal. Het wordt maar liefst zesmaal verteld en als enige wonderverhaal komt het in alle vier de evangelies voor.

Breng die vijf broden en twee vissen hier bij Mij, zegt Jezus tegen zijn leerlingen. Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, sloeg de ogen ten hemel, en nadat Hij de zegen had uitgesproken, brak Hij de broden die Hij aan zijn leerlingen gaf en de leerlingen gaven ze weer aan het volk. Wat wij hier doen is hetzelfde. Straks is er een collecte. Er zijn voorbeden en misintenties, plus alles wat u meedraagt. Die collectemandjes staan voor alles wat u in hoofd en hart meebrengt naar deze viering. Ze staan voor die vijf broden en twee vissen die de leerlingen bij Jezus brengen. We brengen ze ook bij Hem en we spreken zijn Woord opnieuw: Dit is mijn Lichaam, dit is mijn Bloed van het Verbond. Jezus voedt ons met Gods barmhartige liefde, met vergeving en kracht, met voedsel om te herstellen en ons op te bouwen, met voedsel om weer op tocht te kunnen, de zeven-dagen-tocht van de komende week. Misschien is het dit weekend weer een goed moment om als straks de voorbede en de collecte gehouden worden, hierbij stil te staan. Dat is de reden waarom we ze naar het altaar brengen. Als we te Communie gaan krijgen we zijn voedsel terug, Genadebrood, teken van Gods medelijdende liefde, van zijn barmhartigheid. Wie zo rijk gevoed wordt door God zelf, die kan niet anders dan anderen voeden met waarachtige liefde. Die kan niet anders dan uitdelen wat hij of zij krijgt. Brood om van te leven. Eet wat goed is.

Jezus is het mens  geworden woord van God. Naar Hem moet je luisteren en Hem moet je in je opnemen Om zo  het ware leven te bezitten, om de lichamelijke dood te overwinnen. En het verhaal van het broodwonder moeten we in dat licht zien.  Jezus deelt brood uit, om de honger van de mensen te stillen. Hij geeft het niet zelf, maar laat het uitdelen door de apostelen.

Geen wonder dat de christenen vanaf het begin bij dit gebeuren gedacht hebben aan de Heilige eucharistie. Dit is het brood van het leven, dat in opdracht van de Heer door zijn apostelen en de priesters aan het christenvolk wordt uitgedeeld. Het is heiligend een bron van leven, omdat het Christus zelf bevat. Gods eigen woord, dat je evenals brood van het leven  helemaal in je op mag nemen, zodat het een stukje van jezelf wordt. Zo kan het goddelijke leven zich in je vastzetten en tot ontwikkeling komen. Daarom is eucharistie het hart en de kern van het christelijk leven. Daar horen we Gods Woord en eten zijn brood en die twee zijn één. We horen met de oren en we eten met de mond dezelfde Christus, die in ons hart wil wonen en ons leven wil bezielen. De profeet Jesaja wordt vervuld:  "Luister naar Mij, dan verzadigt gij u aan heerlijke spijs, als Christus werkelijk in ons komt. Dan kan het niet anders of wij gaan doen zoals Hij,  ook onszelf uitdelen aan de mensen, die ons nodig hebben. Dat is echt christelijk leven: eucharistie vieren.  Gods Woord nemen met hart en mond en van daaruit de liefde in praktijk brengen. Als Christus op die manier in je leeft, als je zo in Christus bent, dan worden de woorden van de apostel Paulus uit de tweede lezing waar:  "Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?" Over ziekte, teleurstelling, tegenslag, over alles wat hier mis kan gaan, zegevieren wij glansrijk, dankzij Christus, die dit alles al overwonnen heeft en ons in die overwinning laat delen. Als wij in Christus zijn, zal niets in het heelal ons kunnen scheiden van de liefde Gods  die is in Christus Jezus. Amen.