Overzicht collecten

Collecten

De parochie Christus Koning houdt door het jaar extra collecten. 

De jaarlijks bisschoppelijke collecten:
Vastenactie (Tijdens de Veertigdagentijd)
Week Nederlandse Missionaris (WNM met Pinksteren)
Missie Verkeersmiddelenactie (MIVA in augustus)
Wereldmissiedag (onderdeel van Missio in oktober)
Adventsactie (eind november tot kerstmis).