Overzicht collecten

Collecten

De parochie Christus Koning houdt in alle kerken extra collecten en acties. 

De jaarlijks bisschoppelijke collecten:

  • Vastenactie (via Samen Verder in de Veertigdagentijd)
  • Week Nederlandse Missionaris (WNM met Pinksteren)
  • Missie Verkeersmiddelenactie (MIVA in augustus)
  • Wereldmissiedag (onderdeel van Missio in oktober).

Iedere kerkwijk houdt collecten voor eigen projecten, passend bij de uitgangspunten van de MOV:

  • H. Willibrordus collecte parochie pater Slaats in Tanzania met Kerstmis collecte PAX (voorheen IKV Pax Christi) collecte Adventsaktie en Oecumene
  • St.-Maarten project Metsiā€™i in Kameroen collecte PAX (voorheen IKV Pax Christi) collecte Adventsaktie collecte Oecumene
  • H. Jozef collecte project straatkinderen Kankala (broeder Harrie Moolenaar) en parochie in Zuid Afrika (paters dominicanen/Versantvoort) collecte PAX (voorheen IKV Pax Christi) collecte Adventsaktie collecte Oecumene
  • Christus Koning collecte project Tarisiki, Wit Rusland kerstcollecte voor de eigen missionarissen (Gerard Groenen, Frans Baartmans en Zuster Francien Leijten)
  • H. Caecilia pastoor Vekemansfonds, kledinginzameling en acties in India
  • St. Jan  pastoor Vekemansfonds, kledinginzameling en acties in India pater Malaka tbv India