Nieuwsoverzicht

Coronamaatregelen verder versoepeld

28 juni 2020

De regering heeft ons blij verrast met een veel verdere verruiming van de maatregelen dan vooraf was aangekondigd. Het bisdom gaat in deze maatregelen mee. Dit houdt in dat het aangekondigde deurbeleid gaat vervallen.

Er hoeft niet gereserveerd te worden voor de vieringen in het weekend omdat er in de Christus Koningkerk ongeveer 200 aanwezigen kunnen zijn met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

Wel vragen we het volgende: als u gezondheidsklachten hebt blijf dan thuis.
Als het bevoegd gezag (priesters, kosters/acolieten en bestuursleden) van de parochie iemand waarneemt met overduidelijke verkoudheidsklachten kunnen zij deze persoon verzoeken om de kerk te verlaten.

Om bij een eventuele uitbraak adequaat te kunnen reageren worden er achter in de kerk presentielijsten neergelegd waarop u uw naam en telefoonnummer kunt noteren. Deze lijsten worden aan niemand ter inzage gegeven tenzij noodzakelijk vanwege een uitbraak. Na 3 weken zullen wij de lijsten vernietigen.
 
We vragen u om de afstand van 1,5 meter tot een ander te respecteren.
Bij het ter communie gaan zullen beide priesters communie uitreiken. Alle kerkgangers komen via het middenpad naar voren waarbij een afstand van 1,5 meter tot de ander wordt aangehouden. Alvorens communie te ontvangen reinigt u uw handen.
 
Als u allen meewerkt en deze maatregelen opvolgt kunnen we als parochie weer samen eucharistie vieren en voorkomen we dat onze parochiekerk een bron van besmetting zou kunnen zijn.

Vanwege deze verruiming van de maatregelen gaat de extra viering op zondag 11.30 uur vervallen. Ook de uitstelling van het Allerheiligste en het avondgebed op zondagmiddag komt te vervallen.