Nieuwsoverzicht

De misbruikschandalen en wij

10 september 2018

WomanApocalypseM¨De kerk is de laatste dagen een belangrijk onderwerp van gesprek door de vele schandalen wereldwijd door bedienaren van de Kerk.¨ Aldus een verdrietige pastoor Frank As zondag 2 september in zijn preek. ¨Van bedienaren van de Kerk mag je toch wel meer verwachten. Het is hopelijk een klein aantal, maar wij worden er allemaal, als Kerk, op aangekeken. De aantijgingen en beschuldigingen gaan door tot in de hoogste kringen. Zelfs de paus moet, zegt een aartsbisschop, zijn ontslag nemen.¨ As hield zijn parochianen een beeld voor uit het bijbelboek Openbaring, van een vrouw die door een draak verslonden dreigt te worden verslonden. Deze vrouw staat volgens Frank As onder meer voor de kerk. ¨God bereidt voor haar een plaats in de woestijn. Daar is zij veilig en leeft en overleeft zij omdat zij door God wordt gevoed. Als God de kerk een plaats geeft in de woestijn, dan is dat goed en moeten wij dat ook als zodanig aanvaarden en niet weeklagen dat we in een woestijn verkeren.¨ ¨Door de zonden en misdaden van enkelen lijdt dus heel de kerk schade. Maar veel erger is, dat door onze zonden, zwakke mensen in het geloof, Jezus Christus en zijn kerk de rug toekeren. (...) Wat de kerk en de samenleving nu nodig hebben, zijn heilige mensen, geen schijnheiligen. Pater Harry de Greeve van de Bond zonder Naam zei: ´Verbeter de wereld, begin bij jezelf.´  De schandalen in de kerk moeten voor ons allen een uitdaging zijn tot een nieuw en heilig leven te leiden. Laten wij zuiver zijn en ons ontdoen van alles wat ons bezoedelt. Laten we sterk staan. Bid veel en vraag om vergeving. Zoek geestelijke hulp. Zo kunnen wij doorgaan en wij zullen overwinnen. Overduidelijk is dat deze kracht van God komt. Onze Lieve Vrouw ter Eik, bid voor ons, zondaars, nu, en bid voor onze kerk. Amen.¨

Lees de volledige tekst van de preek
PausFranscM