Nieuwsoverzicht

Pastoor As in het nieuws

29 mei 2017

Pastoor Frank As is onverwachts in het nieuws gekomen als exorcist. Het is een nevenfunctie waartoe de bisschop hem in 2015 heeft benoemd.Bij de kennismaking met bestuur en pastoraal team heeft hij die nevenfunctie meegedeeld. Toen is afgesproken dat we terughoudend zouden zijn over die functie, geheel in lijn met het beleid van het bisdom. Dat verwijst wel mensen, maar maakt bijvoorbeeld niet officieel bekend wie de functie bekleedt. Dit om te voorkomen dat labiele personen priesters met die functie lastigvallen. Helder is dat de hoofdfunctie van pastoor As die van parochiegeestelijke is en blijft. Daar ligt zijn prioriteit.

Bij het woord ‘exorcist’ komen allerlei middeleeuwse beelden naar boven, gekleurd door griezelfilms. Voor journalisten is het thema een buitenkansje, want scoren is zeker. Vandaar al zes artikelen in Eindhovens Dagblad over dit onderwerp. Binnen onze kerk heeft al jaren ieder bisdom iemand die is aangesteld om waar nodig een exorcisme uit te voeren. Het mag dus niet zo zijn dat onze nieuwe pastoor hierdoor een etiket opgeplakt krijgt dat afbreuk doet aan zijn integriteit als mens en priester.

Voor de mensen die door alle publiciteit toch vragen of twijfels hebben, geeft een van de geïnterviewden in Eindhovens Dagblad een goede raad: geef de nieuwe pastoor drie maanden de tijd voor een nadere kennismaking en oordeel pas dan.