Nieuwsoverzicht

Nieuwe pastoor parochie Christus Koning

21 maart 2017

PastFrankAs20170320MWe hebben er met zijn allen lang op moeten wachten, maar vandaag kunnen we het goede nieuws aan u mededelen. Onze bisschop Mgr. Gerard de Korte heeft een nieuwe pastoorsbenoeming voor onze parochie Christus Koning.

Pastoor Frank As is door de bisschop benaderd voor Veldhoven/Meerhoven en hij heeft ja gezegd op deze vraag van de bisschop. Sinds 1999 is pastoor As in St. Michielsgestel pastoor geweest en hij heeft daar de grote fusie met de omliggende dorpen geleid tot de nieuwe grote parochie Sint Michaël. Pastoor As heeft zich in deze periode laten kennen als evenwichtige leider, een man van gebed, van herderlijke zorg en als iemand met een grote pastorale bekommernis.

De precieze datum van benoeming zal op korte termijn volgen, alsook de andere informatie rond de kennismaking en installatie.

Wij zijn de bisschop en zijn staf dankbaar voor zijn niet aflatende inzet om een goed pastoor voor Veldhoven te vinden.  We zijn vooral ook pastoor As dankbaar voor zijn bereidheid om deze nieuwe benoeming te aanvaarden en zich met hart ziel aan de parochie te geven en daarvoor zijn geliefde plek op te geven!

We gaan met grote voortvarendheid zijn komst voorbereiden. We zullen daarvoor de pastorie van de voormalige Jozefkerk op orde brengen. Met groot vertrouwen zien we de komst van de nieuwe pastoor tegemoet.

Van harte alle zegen en in gebed,

Namens kerkbestuur en pastoraal team,

René Wilmink, waarnemend pastoor