Nieuwsoverzicht

Kerstboodschap bisschop De Korte

22 december 2016

GdeKorteMMgr. Gerard de Korte gaat in zijn lange kerstboodschap in op fundamentele problemen in onze samenleving.
Zoals het politieke debat dat vaak meer op gevoel is gebaseerd dan op feiten. En op de onzekerheid die er bij mensen leeft, ook al leven we in een van de beste en rijkste landen ter wereld.
Die onzekerheid komt voort uit terreurdreiging, klimaatproblemen, de economische crisis, versplintering van de politiek en het wegvallen van religieuze zingeving. Het populisme maakt hier misbruik van, vergroot de onzekerheid, verruwt het debat en veroorzaakt verdeeldheid, zonder oplossingen te bieden.
Zijn advies is dat onze politieke leiders de oorzaken van de onzekerheid serieus moeten nemen, maar dat we vanuit het katholieke denken tegen deze verdeeldheid in moeten gaan; ook tegen kerkelijke verdeeldheid.
Bij het vieren van het komend kerstfeest nodigt de bisschop uit om dieper te kijken dan de buitenkant. Van de lichtjes tegen het duister naar het Licht van de wereld. “Ik wens oprecht dat u dat goddelijk Licht in uw leven wilt binnenlaten. Veel onbehagen en boosheid kunnen dan worden getemperd. Geborgen in Gods liefde zijn we geroepen om elkaar in deze verwarrende tijd vast te houden en in verbondenheid met elkaar te leven; om samen te bouwen in vertrouwen  en onze verantwoordelijkheid te nemen voor de opbouw van onze geloofsgemeenschap en samenleving.”