Nieuwsoverzicht

Gezamenlijk patroonfeest Christus Koning

30 november 2016

Zondag 20 november was voor onze Christus Koningparochie een bijzondere dag. Aan het begin van de viering van 10 uur werden voor de Christus Koningkerk met een applaus de vertegenwoordigers welkom geheten van de H. Willibrordus-, de Sint-Maarten- en de H. Caeciliakerk. Daar hebben in de voorafgaande drie weken de slotvieringen plaatsgevonden: zij behouden een kapelfunctie, maar er worden geen weekendvieringen meer gehouden. De attributen van de drie kerken werden vervolgens voor het altaar opgesteld en toegelicht, met name de cirkels die een plaats krijgen in de grote cirkel vóór in de Christus Koningkerk. Samen met die van de H. Lambertus, de H. Geest, de H. Jozef en Sint-Jan maken die het geheel van de nieuwe parochie compleet.

Pastoor René Wilmink verwees naar het levensgetuigenis van deze patroonheiligen als de basis waarop we onze toekomst bouwen. In zijn preek ging hij in op de manier waarop Christus onze koning is: een lijdende koning, die Gods oneindige liefde uitdrukt. Die liefde willen we als geloofsgemeenschap samen beleven en uitdragen. Aan het einde van de viering werd – evenals de paus op dat moment deed in Rome – het Jaar van Barmhartigheid afgesloten  door de afbeelding van Jezus als de goddelijke barmhartigheid de kerk uit te dragen.

Aan huis gebonden parochianen in heel Veldhoven konden de plechtigheid (en de komende zondagsvieringen) volgen via Omroep Veldhoven. Er is hard aan de verbindingen gewerkt en nog niet alles was perfect, maar de kerk-tv in Veldhoven is gestart.

Na de eucharistieviering maakte velen contact met elkaar in De Ligt en aten ze van taartjes met de symbolen van de H. Willibrordus-, de Sint-Maarten- en de H. Caeciliakerk. En vicevoorzitter Lucas Buiting gaf er uitleg over wat er gaat veranderen in het kerkgebouw en de pastorie. Zo is de eerste fase van de eenwording afgerond. Het bouwen aan de inhoud van de ene geloofsgemeenschap kan nu beginnen.
NIK 0017M

Meer foto's van deze viering in ons fotoboek