Nieuwsoverzicht

Sluitingsviering H. Caeciliakerk

14 november 2016

In een volle , prachtig versierde H.Caeciliakerk kwamen we op zondagochtend 13 november bijeen. De vaste kerkgangers van de Caecilia waren aanwezig, maar ook de mensen die op hoogtijdagen deze kerk bezoeken en de mensen die er vroeger ter kerken gingen. En gelukkig konden we ook mensen vanuit de gehele Christus Koning parochie begroeten. Met een waardige intocht van de priesters Jos van Doorn, René Wilmink en S.R. Malaka, voorafgegaan door het St.Caeciliagilde, begon de laatste reguliere zondagsdienst. De viering met mooie gebeden en lezingen werd sfeervol opgeluisterd door het Caeiliakoor en Convocamus. In de afbeelding, die een onderdeel zal zijn van de cirkel van verbondenheid in de CK kerk, staat de H.Caecilia onze patroonheilige, de H.Caeciliakerk, Onze Lieve Vrouw ter sneeuw van Werbeek en het klokmonument. Het beeld van de  H.Caecilia stond voor deze dag niet in de nis aan de zijkant van de kerk, maar had een ereplaats achter in de kerk. Te midden van de tentoonstelling van waardevolle kerkelijke voorwerpen, oude foto's van parochianen en bezittingen van het Gilde. Deze tentoonstelling was opgezet door de Stichting Veldhoven-dorp Historisch Bekeken. Het boek over de H.Caecilakerk, dat aan het einde van de dienst ludiek werd gepresenteerd, is in zijn geheel uit de pen van deze stichting. Ook burgemeester J. Mikkers had een taak te vervullen. Hij mocht bij 3 steunpilaren, zoals hij ze noemde, de erepenning van de Gemeente Veldhoven opspelden. De gedecoreerden zijn koster Frans Moonen, technische man Guus van der Put en vrijwilligster mevr. Gerry van Tuyl. Na de vendelgroet van het Gilde aan het kerkelijke en burgerlijke gezag was er koffie met koek, tijd om rond te kijken en om elkaar te ontmoeten. De middag werd gevuld met een muzikaal programma van het Veldhovens Muziek Korps en het Combokoor, dat voor deze gelegenheid eenmalig bij elkaar kwam om te zingen. Het werd een prachtige opeenvolging van muziekstukken. Van de vele toehoorders kregen zij een daverend applaus. Met weemoed en een prachtig boek onder de arm, gingen we aan het einde van de middag huiswaarts. Herinneringen komen boven drijven, van wat we allemaal hebben beleefd in deze prachtige kerk. Stil verdriet om het afscheid. We willen zo graag onze eigen kerk open houden.  Maar, zoals we in het Evangelie van vandaag hoorden, zijn wij op doortocht en moeten we vertrouwen in de toekomst hebben. Een van de liederen van het  Combokoor bevat een goede boodschap voor ons allen. Vinden wij samen de moed en het geloof om hieraan aan te bouwen in die ene parochie en parochiekerk Christus Koning. “Allemaal spreken dezelfde taal. Iedereen, vreemde en vriend bijeen.  Bouwen een land en vinden elkaar in zijn Geest. Op dat grenzeloos feest”.

Namens de overstapgroep, Maria van Herk-van Vught

Kijk in ons fotoboek voor een terugblik op deze dag