Nieuwsoverzicht

Aanvangstijden vieringen

17 oktober 2016

Vanaf zondag 27 november, het begin van de Advent, zullen er op zondag twee vieringen zijn in de Christus Koningkerk. Een viering om 8.30 uur en een om 10.00 uur. Deze eucharistievieringen komen in de plaats van de huidige viering van 11.00 uur.
Omdat de viering van het feest van Christus Koning op 20 november het begin is van de televisie-uitzendingen via Omroep Veldhoven, begint die viering ook om 10.00 uur.
Dat er twee vieringen zijn, is omdat anders de overgang te groot is van zes vieringen in het recente verleden naar slechts één. En tevens om mensen tegemoet te komen, die een vroege viering gewend zijn of die op een zondag nog andere bezigheden hebben. De tijden zijn aangepast aan de wensen en mogelijkheden van de koren.
De hoofdviering van 10.00 uur is een eucharistieviering voor alle generaties, met zo vaak mogelijk koorzang als we geregeld krijgen. Ook bekijken we de mogelijkheden van een cantor als er geen koor is. Momenteel is om de week een kindernevendienst gepland. We hopen dat dit ooit iedere zondag zal zijn. De tijd van 10.00 uur biedt meer mogelijkheden om na de viering bij elkaar te komen dan nu het geval is.