Nieuwsoverzicht

Pastor Franken verlaat Veldhoven

16 juni 2016

Na overleg met mgr. De Korte heeft pastor Rudo Franken besloten zijn werk in de parochie Christus Koning niet voort te zetten. Hij was al voor onbepaalde tijd met ziekteverlof, doordat de perikelen van het proces van eenwording voor hem te zwaar werden. Pastor Franken is in juni 2014 als pastoor aangetreden en wist door zijn innemendheid veel mensen voor zich te winnen. In de loop van vorig jaar kreeg hij voortdurende gezondheidsklachten als gevolg van stress. Het bisdom heeft daarom in november deken René Wilmink als administrator aangesteld om de bestuurlijke taken van Rudo Franken over te nemen. Helaas bleek die maatregel voor hem niet voldoende om te herstellen.
Bestuur en pastoraal team danken hem voor zijn inzet en inspiratie gedurende de afgelopen twee jaar. We wensen hem van harte toe dat hij zich in de huidige tussenfase zal kunnen voorbereiden op een nieuwe pastorale taak.