Nieuwsoverzicht

Nieuwe bisschop wil verbinden

12 mei 2016

GdeKorteM“Verbinden. Contacten onderhouden. Waar ze verbroken zijn: proberen te herstellen.” Die opdracht gaf de pauselijke nuntius aan mgr. Gerard de Korte bij diens benoeming tot bisschop van Den Bosch. De Korte, die zaterdag 14 mei wordt geïnstalleerd, zegt in Katholiek Nieuwsblad van 13 mei over die opdracht: “Kijk, het katholieke huis is altijd erg ruim geweest, met plaats voor zeer uiteenlopende spiritualiteiten. Alles rondom één en dezelfde Christus. (…) Dat is altijd geweest. Heel veel spiritualiteiten binnen één Romana. dat is denk ik ook wat paus Franciscus wil.”

Hij verwijst naar paus Franciscus die de opdracht om te ‘verbinden’ ook uitbreidt buiten de kerk. De Korte: “Voor de problemen van de wereld moeten we alle spirituele krachten bundelen. Dus ook die van andersgelovigen en zelfs van niet-gelovigen, om de sociale gerechtigheid dichterbij te brengen en de duurzaamheid te realiseren.”

Op een vraag over afgescheiden groepen in het bisdom zegt mgr. De Korte in KN: “Wanneer mensen of groepen zich afsnijden van de kerk, is dat altijd een ‘verlies-verlies situatie’ in plaats van win-win. Ecclesiologisch en sociologisch klopt het niet. Katholieken blijven bij elkaar. (…) Wat mij betreft, is er onze kerk altijd ruimte voor pluriformiteit geweest. Dat is normaal, eenkennig zijn we nooit geweest. Als je elkaar maar in Christus verbonden weet en de verschillen niet laat ontaarden in vruchteloze polarisatie.”