Nieuwsoverzicht

Pasen: Hij die het licht is overwint

27 maart 2016

VerrezenHeerMWereldwijd midden in en wereld zoveel geweld, angst en nood is, vieren in deze uren honderden miljoenen mensen –christenen - het Paasfeest in de vele vele kerken.
De Verrezen Christus staat centraal. Hij is door de dood heengegaan om het leven te brengen! Wij vieren Hem in deze uren, wiens Naam wij dag in dag uit als diepste identiteit dragen, als het fundament van onze hoop, als de drijvende kracht om de wereld van dit uur waar angst en wanhoop is te verlichten met zijn alles overtreffende actuele aanwezigheid in ons midden:

“De gebeurtenis van de dood en verrijzenis van Christus is het hart van het christendom, het dragende middelpunt van ons geloof, de machtige impuls van onze zekerheid, de sterke wind die alle angst en onzekerheid, iedere twijfel en iedere menselijke berekening verdrijft.” (em. paus Benedictus XVI)

Namens  het pastorale team, het parochiebestuur en alle medewerkers wens ik u allen van harte een Zalig en vreugdevol Paasfeest!

René Wilmink, pastoor