Nieuwsoverzicht

Bedankmiddag voor vrijwilligers

12 maart 2016

Op donderdag 10 maart was er voor de vrijwilligers die in het afgelopen jaar een, meerdere of al hun vrijwilligerstaken hebben neergelegd een middag georganiseerd door het bestuur.

Vanuit bijna alle kerkwijken waren gezamenlijk enkele tientallen vrijwilligers aanwezig. Onder het genot van een kop koffie of thee met een stuk vlaai werd er door de aanwezigen geanimeerd gepraat. Deken Wilmink, waarnemend pastoor, sprak de aanwezigen kort toe waarbij hij hen hartelijke  bedankte voor de grote inzet voor de parochie Christus Koning maar zeer zeker ook voor de voormalige parochies uit Veldhoven. “Opgeteld, zo zei hij, zit hier vanmiddag voor een paar honderd jaar aan vrijwilligers inzet op velerlei terreinen; mensen die van harte zich hebben gegeven met hun specifieke talent aan de opbouw van de parochie. Daar kan de huidige Christus Koning flink op voortbouwen”.

Een van de aanwezigen sprak uit dat het werk in de parochie veel gaf. Genoegdoening, kennismaking met veel mensen. Een blijk van waardering zoals op deze middag wordt dan ook op prijs gesteld.

Aan het einde van de middag ontvingen alle aanwezigen een kaars van de parochie en een boeket bloemen. De niet aanwezige vrijwilligers, die om wat voor reden dan ook, verstek moesten laten gaan kregen dit later thuis bezorgd.

Mocht het bestuur iemand vergeten zijn uit te nodigen voor deze middag besef dan dat dit geen opzet is geweest. Geef het dan door aan het bestuur dan wordt dan zeer zeker in orde gebracht.
BedankmVrijwM

Voor meer foto's van deze middag zie ons fotoboek