Nieuwsoverzicht

Welkom aan onze nieuwe bisschop

09 maart 2016

GdeKorteMZaterdag 5 maart is de naam van de nieuwe bisschop van onze bisdom bekend geworden: mgr. Gerard de Korte. Van harte willen we hem feliciteren met de benoeming en hem alle zegen toewensen voor zijn nieuwe en toch ook zware taak in ons bisdom.
Jaren geleden (ver voordat hij bisschop was) mocht ik hem al leren kennen als een zeer aimabel priester, open en geworteld in een diep geloof in Jezus Christus. Midden in de Kerk en met betrokkenheid om mensen in hun actuele nood. Dat de Heer hem en ons hele bisdom, alle gelovigen, priesters, diakens en de andere medewerkers in onze parochies met nieuw elan vreugdevol mogen samenwerken in het licht van zijn prachtige wapenspreuk ‘Confidens in Christo’: in vertrouwen op Christus!

Monseigneur, van harte welkom!!

Namens pastoraal team, parochiebestuur en alle parochianen,
Waarnemend pastoor René Wilmink

Zie ook het persbericht van het bisdom

Berichtgeving Omroep Brabant