Nieuwsoverzicht

Gebedsvieringen Christus Koning

18 februari 2016

GebedsvieringenMNu Oase gekozen heeft voor een weg buiten de parochie Christus Koning en er met leden van de bestaande werkgroep gebedsdiensten St.-Maarten nog geen inhoudelijk overleg over verdere vieringen heeft plaatsgevonden, blijven eerder geplande gebedsvieringen nog even opgeschort. De leden van de werkgroep Oase blijven natuurlijk welkom om deel te nemen aan de vieringen en andere activiteiten van de parochie. Maar het pastorale team heeft besloten dat zij daarbinnen geen inhoudelijke functies meer kunnen vervullen. Voor alle gebedsvieringen binnen onze parochie wordt gekeken naar een goede oplossing ten aanzien van de voorbereiding en de gebedsviering zelf. Daarover heeft het pastorale team afgelopen week overlegd. Het voorbereiden – inhoudelijk en qua vorm – en de planning zullen in de komende weken verder gestalte krijgen, zowel voor de Christus Koningkerk als voor de andere kerklocaties.