Nieuwsoverzicht

Dialoog met Oase

05 februari 2016

Op donderdag 21 januari heeft er op uitnodiging van deken Wilmink een gesprek plaatsgevonden met enkele mensen van de groep Oase/Bezield Geloven. Het kernthema was de Oaseviering en bespreking van de achtergronden. Ondanks veel vragen en onduidelijkheden van beide kanten is het gesprek in goede orde verlopen, waarbij deken Wilmink aangaande de toekomst van gebedsvieringen heeft aangegeven dat voortgang mogelijk is mits er wordt overlegd over vorm en inhoud van de viering.
De komende dagen neemt de groep Oase/Bezield Geloven de tijd om deze vanuit het bestuur zo verlangde samenwerking te overwegen. Het parochiebestuur hoopt op goede voortzetting van de nu gestarte dialoog.