Nieuwsoverzicht

Oase kiest eigen weg

03 februari 2016

De werkgroep Oasevieringen heeft besloten niet in te gaan op het voorstel van waarnemend pastoor Wilmink om de geplande gebedsdiensten in een iets aangepaste vorm doorgang te laten vinden binnen de parochie Christus Koning.
Na de door bestuur en Oase betreurde commotie van 9 januari in de Jozefkerk, heeft er op initiatief van het bestuur een oriƫnterende bijeenkomst plaatsgevonden tussen parochiebestuur en leden van de werkgroep Oasevieringen, van wie enkelen tevens betrokken zijn bij Bezield Geloven. Alle betrokkenen hebben deze eerste uitwisseling als positief ervaren, waarna de werkgroep is ingegaan op het aanbod van waarnemend pastoor Wilmink om in een tweede bijeenkomst te overleggen over de inhoud van komende Oasevieringen.
De conclusie van deze opnieuw open uitwisseling was dat de gebedsdiensten binnen de parochie een plaats konden krijgen, mits het element van brood delen zou worden weggelaten of vervangen.
Na intern beraad heeft de werkgroep echter laten weten niet op dit voorstel in te willen gaan en de gebedsviering in de oorspronkelijke opzet buiten parochieverband door te zullen zetten.
Het bestuur betreurt dit besluit, maar heeft tevens uitdrukkelijk aangegeven de deur naar de toekomst open te willen houden om een inhoudelijke dialoog voort te zetten.