Nieuwsoverzicht

Beëindiging contract pastoraal werker

16 januari 2016

Het parochiebestuur van de Christus Koningparochie en Myriam Schoutsen hebben overeenstemming bereikt over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.
Dit betekent onder andere dat zij tot einde dienstverband geen activiteiten meer zal uitvoeren. Later dit jaar zal er een afscheid plaatsvinden in de H. Willibrorduskerk te Zeelst. Myriam Schoutsen is haar werk voor de parochie in het Veldhovense ruim 12,5 jaar geleden begonnen in de H. Willibrordusparochie te Zeelst, daarna werkte ze voor de pastorale eenheid Christus Hovenier en de parochie Christus Koning. Het parochiebestuur dankt Myriam Schoutsen voor haar werk ten dienste van de parochie en de parochianen.

Over de inhoud van de beëindigingsovereenkomst worden door beide partijen verder geen mededelingen gedaan.