Nieuwsoverzicht

Administrator parochie Christus Koning

19 november 2015

Het bisdom heeft per direct pastoor René Wilmink benoemd tot administrator van de parochie Christus Koning. Directe aanleiding is de zorg om de gezondheid van pastoor Rudo Franken. Door deze benoeming heeft pastoor René Wilmink de bestuurlijke taken van onze pastoor overgenomen. Hierdoor kan Rudo Franken zich volledig richten op zijn pastorale taken.
Deken Wilmink was al eerder administrator van onze parochie. Naast deken, en administrator is René Wilmink pastoor van de H. Jorisparochie in Eindhoven. We zijn hem dankbaar dat hij deze extra taak op zich wil nemen. Doel is ervoor te zorgen dat het transitieproces naar één geloofsgemeenschap goed verloopt en dat zowel de pastorale als de bestuurlijke kant van de parochie voldoende aandacht krijgen.

Het Parochiebestuur