Nieuwsoverzicht

Mgr. Hurkmans treedt terug

12 september 2015

Om gezondheidsredenen heeft mgr. Antoon Hurkmans in juni de paus gevraagd te mogen terugtreden. De afgelopen jaren heeft zijn hulpbisschop mgr. Rob Mutsaerts de meeste werkzaamheden op zich genomen. De bisschop van Den Bosch is 71 jaar en zou normaliter nog tot zijn 75e aanblijven. Rome heeft begin augustus zijn ontslag aanvaard.
In een brief op de website van het bisdom vraagt mgr. Hurkmans om vergeving. “Natuurlijk heb ik in mijn werk fouten gemaakt”, beaamt de bisschop in zijn brief. “Hen, die daardoor getroffen zijn, vraag ik om vergeving.” Mgr. Hurkmans blijft aan als bisschop totdat paus Franciscus een nieuwe bisschop voor Den Bosch heeft benoemd. Daarna zal hij in Someren gaan wonen, het dorp waar hij geboren is.