Nieuwsoverzicht

Toestemming bisdom eenwording

29 augustus 2015

De bisschop van Den Bosch, mgr. A. Hurkmans, heeft op 27 juli per brief gereageerd op het voorstel dat het bestuur van onze parochie hem op 11 juni heeft voorgelegd om de zes kerkwijken samen te voegen tot één gemeenschap en één kerkgebouw.
Zijn conclusie: “Gezien de argumenten welke aan uw voorstel ten grondslag liggen en de wijze waarop het met inbreng van de parochianen tot stand is gekomen, kan ik van harte instemmen met uw voorstel en geef ik derhalve mijn goedkeuring aan de uitvoering daarvan.”

pdfDe brief van de bisschop