Nieuwsoverzicht

Nieuwe vicevoorzitter

07 november 2015

Lucas BuitingMLucas Buiting (1964) is de nieuwe vicevoorzitter van het parochiebestuur van de parochie Christus Koning. Het bisdom heeft zijn voordracht goedgekeurd.
Lucas Buiting studeerde rechten en geschiedenis en was werkzaam voor de overheid o.a. als adviseur sociale zaken. Daarnaast heeft hij bestuurlijke ervaring opgedaan in zijn studententijd, in de politiek en bij de KRO. Ziekte heeft hem gedwongen zijn baan te staken, maar hij ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Hij woont momenteel in Utrecht, maar is zijn hele leven sterk betrokken gebleven bij de kerk in Veldhoven: hij ontving de doop in de H. Jozef, het vormsel in de voormalige H. Geest en zijn vader ligt begraven op het kerkhof van Christus Koning.

Zie ook parochiebestuur