Nieuwsoverzicht

Bestuur in gesprek met Myriam Schoutsen

14 juli 2015

Het parochiebestuur heeft afgelopen vrijdag een eerste gesprek gevoerd met pastoraal werker Myriam Schoutsen over de gevolgen van de financiële situatie en over de organisatorische gevolgen van het behoud van slechts één kerk. Dit jaar is de parochie weliswaar gestart met een sluitende begroting, maar de tendens is helaas overduidelijk: een teruggang van parochiebijdragen van ongeveer 40.000 euro in één jaar (2013). Deze trend zet zich door in 2014 en 2015. Tevens is er teruggang in kerkgangers en in deelname aan de sacramenten. Deze zaken zijn in de aankondiging van het samenvoegen van de kerkwijken uitgebreid aan de orde gesteld.

Daarom zien we als bestuur geen andere optie dan op termijn afscheid te moeten nemen van onze pastoraal werker. Een heel moeilijke beslissing, die genomen is na intensief gebed en bestuurlijk beraad. Te meer gezien het werk dat Myriam verricht en omdat we weten hoezeer zij door velen gewaardeerd wordt. De schok die het nieuws bij hen heeft veroorzaakt is dan ook begrijpelijk.

De besprekingen over haar vertrek zullen op korte termijn worden voortgezet.