Nieuwsoverzicht

Kerkwijkavonden afgerond

12 mei 2015

In alle zes kerkwijken van de parochie Christus Koning zijn de afgelopen periode informatieavonden gehouden over de toekomst, waarin de parochianen in konden gaan op de gevolgen van de sluiting van hun kerk en de overgang naar een enkele geloofsgemeenschap.
Van alle kerkwijkavonden zijn verslagen gemaakt van de presentatie, de ingediende vragen en de antwoorden daarop en van alle vragen en opmerkingen die tijdens de avond aan bod kwamen.
Deze worden door het bestuur als bijlage toegevoegd aan het advies dat aan het bisdom zal worden uitgebracht over de visie van de parochie op de toekomst.

pdfVerslag kerkwijkavond St. Jan de Doper 11 maart 2015

pdfVerslag kerkwijkavond H. Lambertus 16 maart 2015

pdfVerslag kerkwijkavond H. Willibrordus 17 maart 2015

pdfVerslag kerkwijkavond H. Caecilia 23 maart 2015

pdfVerslag kerkwijkavond St.-Maarten 8 april 2015

pdfVerslag kerkwijkavond H. Jozef 9 april 2015