Nieuwsoverzicht

Meedenken over de toekomst

30 januari 2015

Nadat op de informatieavond van 15 januari de bom was in geslagen om van zes geloofsgemeenschappen in zes kerkwijken naar één geloofsgemeenschap te gaan, was er op 28 januari in een goed gevulde Jozefkerk gelegenheid die toekomst nader in te vullen. De avond begon met een samenvatting van de ruim dertig schriftelijke reacties die sinds de 15e waren ontvangen. Ze waren gebundeld rond enkele thema’s, waaronder de ruimte voor een diversiteit aan geloofsbelevingen, de keuze voor de hoofdkerk, de toekomstige functie van de kerkwijkcentra en vragen over de rol van het bisdom in het toekomstontwerp. Thema’s die na de pauze opnieuw ter sprake kwamen via vragen en opmerkingen. Tot slot klonk er een pleidooi gericht aan bestuur en pastoraal team om alle reacties serieus te nemen. De aanwezigen konden zich al opgeven voor de werkgroepen die de toekomst en de overgang daar naartoe moeten invullen. Ook kan iedereen actief deelnemen aan de keuze voor een nieuwe naam van de parochiekerk. Bestuur en pastoraal team zullen alle inbreng bespreken en meenemen in het advies aan het bisdom, nadat de plannen de komende zes weken in alle kerkwijken afzonderlijk zullen zijn besproken.
Parochianen4M

Op deze website zullen binnenkort zowel de informatie van bestuur en pastoraal team als de reacties van parochianen beschikbaar komen, zodat iedereen daar kennis van kan nemen.

pdfGedicht