Nieuwsoverzicht

Mededeling pastoraal team

13 juni 2016

Beste medeparochianen,

Mede namens het pastorale team en Pastor Jos van Doorn kan ik u mededelen dat pastor Jos van Doorn onlangs heeft besloten om op 1 januari aanstaande met emeritaat te gaan. Het bisdom heeft hier ook mee ingestemd. Pastor van Doorn heeft inmiddels ruim de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt en dit feit en zijn gezondheid zijn redenen die hem dit besluit hebben moeten laten nemen. Het is voor hem geen gemakkelijke beslissing geweest en hij is er dan ook geruime tijd mee bezig geweest. Pastor van Doorn zal na 1 januari blijven assisteren in de parochie in de weekend vieringen, bij uitvaarten en bij enkele andere activiteiten waarbij zijn assistentie gevraagd is of wordt. Zijn emeritaat betekent wel dat hij geen pastorale verantwoordelijkheden meer heeft in onze parochie. Wij respecteren zijn besluit en wensen hem nog vele goede jaren toe in onze parochie.

Bestuur en pastoraal team parochie Christus Koning Veldhoven