Nieuwsoverzicht

Bruidjes gezocht

13 juli 2014

Bruidjes bij de kerkMedOp 15 augustus, op het feest van Maria Tenhemelopneming, trekt er weer een lichtprocessie vanuit de Lambertuskerk in Meerveldhoven naar het park erachter.
Met het gilde met hun vlag en allerlei verenigingen met hun vaandels, met het Allerheiligste onder een baldakijn, en met bruidjes die het wonderbeeldje van Onze-Lieve-Vrouw ter Eik meedragen. Het is ieder jaar weer een kleurrijk en religieus gebeuren, een waardevolle traditie waarin beproefde waarden van voorbije eeuwen worden doorgegeven aan mensen vandaag. De afgelopen jaren is het aantal bruidjes helaas gedaald, terwijl die een wezenlijke rol spelen in het hele gebeuren. Vandaar de oproep aan meisjes tussen de 4 en de 18 jaar: geef je op om 15 augustus mee te lopen in de lichtprocessie. Opgeven kan tot 10 augustus bij mw. Mieke van Keulen, tel. (040) 253 95 67. Er is bruidskleding beschikbaar, maar soms moet die nog op maat gebracht worden.