Nieuwsoverzicht

Rectificatie bankrekeningnummer

09 februari 2014

In enkele publicties over parochiebijdrage 2014 is bij de H.Caecilia helaas een foutief bankrekeningnummer vermeld. Het juiste nummer is: NL05 RABO 0153 6001 44 t.n.v. PAR.CHR.KONING/CAECILIA.
Zie ook het verbeterde antwoordformulier parochiebijdrage 2014.
Ook onderaan Meedoen > Parochiebijdrage staat nu de verbeterde versie.