Bereikbaarheid parochie

Vanaf 3 juni 2014 heeft elke kerkwijk een kerkwijkcentrum.
Wanneer de weekendvieringen in een kerk stoppen, kan van een kerkwijkcentrum tijdelijk nog de huiskamerfunctie behouden blijven.
Het kerkwijkcentrum van Christus Koning is tevens parochiecentrum.

Op de kerkwijkcentra kunt u terecht voor:

 • Een kop koffie of thee en een praatje
 • Het opgeven van misintenties
 • Het maken van een afspraak voor een pastoraal gesprek
 • Alle informatie over de parochie
 • Het inzien van documentatie
 • Het inschrijven in het parochiebestand
 • Het aanvragen van een huisbezoek door een priester
 • Het aanvragen om thuis communie te ontvangen
 • Het aanmelden van een huwelijk of jubileumviering die in de betreffende kerk gehouden gaat worden

Op het parochiecentrum kunt u onder meer terecht voor:

 • Doopbewijzen
 • Definitief uitschrijven uit de kerk