Christus koning

De Christus Koningkerk staat in het hart van Meerveldhoven en is tevens de parochiekerk.

Panoramafoto kerk Christus Koning

Panoramafoto kapel Onze Lieve Vrouw ter Eik