Herdenking bombardement Cobbeek

Datum

di 17 september 2019, 15.00 uur

Beschrijving

Herdenking bombardement Cobbeek.

Op 17 september om 15.00 uur zal bij het borstbeeld van J.J.F. Borghouts in het Borghoutspark een plaquette worden
onthuld. Samenkomst vanaf 14.45 uur.

Herdenkingsbijeenkomst om 18.15 uur op het Meiveld. bij het monument “donderslag bij heldere hemel”.
Medewerkingdoor de Gemeente Veldhoven, het Regiment Stootroepen Prins Bernhard, de werkgroep Herdenkingen Veldhoven, Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis, nabestaanden, het Onze Lieve Vrouwengilde, Harmonie l’Union Fraternelle, Scouting St. Aloysius, Amnesty International, Ambassade van Vrede Veldhoven en leerlingen van de basisscholen en het Sondervick College.

Na afsluiting van de herdenking bij het monument op het Meiveld, volgt een stille tocht naar het parochiële kerkhof te Zeelst. De stille tocht zal wordenvoorgegaan door het Onze Lieve Vrouwegilde.
Kranslegging grafmonument kerkhof St. Willibrorduskerk om 19.15 uur.
Korte herdenkingsbijeenkomst bij het grafmonument waar o.a. een bloemstuk zal worden gelegd door nabestaanden. Na afloop wordt in 't Patronaat aan de Blaarthemseweg koffie en thee geschonken.